Συγκέντρωση PHP error σε ένα αρχείο log Εκτύπωση

  • 1

Αν είστε developer και αναπτύσετε κάποια σελίδα σε περιβάλλον cPanel, τότε είναι πολύ πιθανό να μην σας βολεύει το default μέρος που αποθηκεύονται τα PHP error logs.

Η default ρύθμιση είναι να γράφονται τα PHP errors σε ένα αρχείο με όνομα error_log στον ίδιο φάκελο που βρίσκεται το .php αρχείο που εκτελείται.

Μέσω του MultiPHP INI Editor έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε σε ποιό αρχείο θα γράφονται τα errors συγκεντρωτικά για να μην τα "ψάχνετε" σε υποφακέλους.

Από το cPanel > MultiPHP INI Editor:

Επιλέγετε Editor Mode, το domain που σας ενδιαφέρει και προσθέτετε τον παρακάτω κανόνα:

error_log = /home/<user>/php_error.log

Όπου <user>, το όνομα του cPanel χρήστη.

Πατάτε Save και πλέον τα php error logs θα γράφονται σε αυτό το αρχείο.

 


Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

« Πίσω