Ορισμός ορίων πόρων (CPU/RAM/IO) σε πακέτο Εκτύπωση

  • Cloud Linux Manager, Resources
  • 1

Στην κατηγορία Plugins επιλέξετε το CloudLinux Manager

 

Στο tab Packages βρείτε το πακέτο που θέλετε να ορίσετε τα όρια του και πατήστε Edit.

Ορίζετε τις τιμές του πακέτου και πατάτε Save.

 

Επεξήγηση ορίων:

SPEED: ποσοστό που το 100% αντιπροσωπεύει 1 CPU core. π.χ. για 2 CPU cores βάζουμε 200%

PMEM: Μνήμη RAM π.χ 1G

IO: Όριο γραψίματος/διαβάσματος από τον δίσκο π.χ. 3MB/s

IOPS: Όριο λειτουργιών εισόδου / εξόδου ανά δευτερόλεπτο π.χ. 1024

EP: Entry Processes. Ο αριθμός ταυτόχρονων εκτελέσεων PHP script. π.χ. 20

NPROC: Number of Processes. Ο αριθμός των ταυτόχρονων ενεργών διεργασιών π.χ. 100


Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

« Πίσω