Αποστολή e-mail από το WordPress μέσω Outlook Office365 Εκτύπωση

  • SMTP Plugin, Wordpress, e-mail
  • 1

Για να ρυθμίσετε το WordPress σας να στέλνει e-mails μέσω του Office365 λογαριασμού σας, θα πρέπει:

  • Να εγκαταστήσετε κάποιο SMTP Plugin για στο WordPress σας (π.χ. Easy WP SMTP Plugin)
  • Να γνωρίζετε το username και τον κωδικό του e-mail λογαριασμού

Τα στοιχεία που πρέπει να ρυθμίσετε στο plugin:

From Email Address π.χ. noreply@mydomain.gr
SMTP Host smtp.office365.com
SMTP Port 587
Encryption StartTLS
Authentication Yes
Username noreply@mydomain.gr
Password ο κωδικός για το noreply@mydomain.gr

Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

« Πίσω