Δημιουργία πακέτων Εκτύπωση

 • Add package, WHM
 • 2

Από την αρχική σελίδα επιλέγετε Packages κι έπειτα Add a Package

Συμπληρώνετε τα πεδία

 • Package Name: π.χ. basic
 • Disk Quota: π.χ. 1024 - είναι ο χώρος που θα έχει το πακέτο στο δίσκο, 1024=1GB
 • Monthly Bandwidth: π.χ. 61440 - είναι το μηνιαίο traffic, 61440=60GB/μήνα
 • Max FTP Accounts: π.χ. 10 - ο μέγιστος αριθμός λογαριασμών FTP
 • Max Email Accounts: π.χ. 20 - ο μέγιστος αριθμός λογαριασμών email
 • Max Email Lists: π.χ. 10 - ο μέγιστος αριθμός λιστών email
 • Max Databases: π.χ. 5 - ο μέγιστος αριθμός βάσεων δεδομένων
 • Max Sub Domains: π.χ. 10 - ο μέγιστος αριθμός sub domain
 • Max Parked Domains: π.χ. 10 - ο μέγιστος αριθμός parked domain
 • Max Addon Domains: π.χ. 10 - ο μέγιστος αριθμός addon domains

 

Πατήστε Add για να δημιουργηθεί το πακέτο


Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

« Πίσω