Τι θεωρείται Spam; Εκτύπωση

  • 0

Τι θεωρείται Spam;

Τα spam e-Mail είναι είτε ανεπιθύμητα μαζικά e-Mail (Unsolicited Bulk Email / UBE) είτε ανεπιθύμητα εμπορικά e-Mail (Unsolicited Commercial Email / UCE).

Ανεπιθύμητα σημαίνει ότι δεν υπάρχει η συγκατάθεση του παραλήπτη στην αποστολή αυτών των e-Mail.

Μαζικά e-Mail είναι τα παρόμοια μηνύματα που αποστέλλονται ανά εκατοντάδες ή χιλιάδες την ημέρα. Τα e-Mail αυτά διαφέρουν μεταξύ τους απλά στο όνομα του παραλήπτη, στον αριθμό του λογαριασμού του παραλήπτη, κλπ.


Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

« Πίσω