Πως κάνω blacklist μία διεύθυνση e-Mail ή ένα domain; Εκτύπωση

  • 0

Πως κάνω blacklist μία διεύθυνση e-Mail ή ένα domain;

Για να προσθέσετε μια διεύθυνση e-Mail στο προσωπικο σας blacklist, στείλτε ένα e-Mail στο assp-persblack@yourdomain.com και σαν μήνυμα γράψτε την διεύθυνση που θέλετε να κάνετε blacklist. Μπορείτε να προσθέσετε κι άλλες διευθύνσεις απλά βάζοντας κάθε διεύθυνση σε νέα γραμμή.
Για να δείτε τις διευθύνσεις που έχετε κάνει blacklist, στείλτε ένα κενό e-Mail στην διεύθυνση assp-persblack@yourdomain.com.

Για να αφαιρέσετε μια διεύθυνση από το blacklist σας, στείλτε ένα e-Mail στο assp-notpersblack@yourdomain.com που σαν μήνυμα θα έχει τη διεύθυνση που θέλετε να αφαιρέσετε από το blacklist.

Στη θέση της διεύθυνσης μπορείτε να βάλετε και ολόκληρο domain κάνοντας χρήση του αστερίσκου.
π.χ. αν θέλετε να κάνετε whitelist/blacklist όλες τις διευθύνσεις του domain "domain1.com", ως μήνυμα θα γράψετε:
*@domain1.com


Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

« Πίσω