Επιτρεπόμενα συνημμένα e-mail Εκτύπωση

  • Allowed Attachment's
  • 3

Επιτρεπόμενα συνημμένα e-Mail

Σας ενημερώνουμε ότι τα αρχεία με τις παρακάτω καταλήξεις δεν επιτρέπονται στους mail servers μας:
ad[ep]|asx|ba[st]|chm|cmd|com|cpl|crt|dbx|exe|hlp|ht[ab]|in[fs]|isp|js|jse|lnk|md[abez]|mht|ms[cipt]|
nch|pcd|pif|prf|reg|sc[frt]|sh[bs]|vb|vb[es]|wms|ws[cfh]

Αν κάποιος προσπαθήσει να στείλει e-Mail με κάποιο από τα παραπάνω αρχεία, θα του εμφανιστεί το μήνυμα λάθους:

500 These attachments are not allowed -- Please compress (zip,tar..) them before mailing.

Ένας τρόπος για να λάβετε τα παραπάνω αρχεία είναι να συμπιεστούν σε ένα zip και να αποσταλλούν σε εσάς.
Οι επιτρεπόμενες καταλήξεις είναι:
ai|asc|bhx|dat|doc|eps|gif|htm|html|ics|jpg|jpeg|hqx|pdf|ppt|rar|rpt|rtf|snp|txt|xls|zip


Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

« Πίσω