Ενεργοποίηση του LiteSpeed API και PHP Caching Εκτύπωση

  • Enable LiteSpeed API and PHP caching
  • 2

Για την ενεργοποίηση του LiteSpeed API δεν χρειάζονται παρά 3 γραμμές κώδικα στην αρχή του .htaccess αρχείου.
Αν πρόκειται για το κεντρικό domain τότε ο κώδικας πρέπει να μπει στο .htaccess του public_html.
Για Subdomains / Addon Domains, θα πρέπει να μπει στο κεντρικό φάκελο του κάθε domain.

.htaccess code:


<IfModule lsapi_module>
AddType application/x-httpd-lsphp .php
</IfModule>Για να δείτε αν όντως η σελίδα σας γύρισε σε LiteSpeed API χρειάζεστε ένα αρχείο phpinfo.php με τον παρακάτω κώδικα:


<?php phpinfo(); ?>τρέξτε το αρχείο από έναν browser και λογικά θα πρέπει να δείτε στην 4η σειρά να αναγράφει LiteSpeed API όπως στην εικόνα παρακάτω:


phpinfoΤώρα μπορείτε εφόσον το θέλετε να ενεργοποιήσετε και PHP Caching. Αυτό μπορεί να γίνει από το cPanel > Software > Select PHP Version όπως στην εικόνα παρακάτω:

PHP SelectorΑπό τις ρυθμίσεις της PHP διαλέγετε την έκδοση PHP που θέλετε, (στο παράδειγμα μας, 5.4) και επιλέγετε από τα Modules το module με όνομα opcache όπως παρακάτω:OpcacheΚαι είστε έτοιμοι! Έχετε ενεργοποιήσει LiteSpeed και PHP Caching! 
Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

« Πίσω