Αποστολή mail μέσα από OsCommerce Εκτύπωση

  • 3

Σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε κάποιο mail μέσα από το CMS με το οποίο έχετε φτιάξει το site σας υπάρχουν δυο τρόποι να το κάνετε:
α) Μέσα από την PHP.
β) Με το πρωτόκολλο SMTP.

Στην πρώτη περίπτωση τα mail στέλνονται κατευθείαν από την PHP. Το πρόβλημα που δημιουργείται αν επιλεγεί αυτός ο τρόπος είναι ότι το mail δεν είναι πιστοποιημένο, καθώς δεν στέλνεται μέσα από κάποιο λογαριασμό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σχεδόν πάντα να καταλήγει στον φάκελο με τα spam.
Αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει στην δεύτερη περίπτωση, δηλαδή την περίπτωση που χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο SMTP. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται σύνδεση σε κάποιο λογαριασμό mail και η αποστολή γίνεται μέσα από αυτό τον λογαριασμό.

Για να σιγουρευτείτε πως τα mail που στέλνει το site σας χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο SMTP πρέπει να κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις στο CMS σας μέσα από την σελίδα διαχείρισης.
Αν και η ουσία είναι ίδια για όλα τα CMS, υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές.
Αν το CMS που χρησιμοποιείτε είναι το OsCommerce, η διαδικασία είναι η παρακάτω.

Αρχικά πρέπει να εγκαταστήσετε το addon smtp through the authentication smtp server του OsCommerce από το link που ακολουθεί, http://addons.oscommerce.com/info/901.
Για τον τρόπο που γίνεται η εγκατάσταση πρέπει να διαβάσετε το README.txt αρχείο που βρίσκεται στον φάκελο του addon.
Κάνετε click στο Configuration και στην συνέχεια στο E-mail Options.

Συμπληρώνετε το mail που θα χρησιμοποιήσετε και τα απαραίτητα στοιχεία του.
Στο πεδίο SMTP: Server URL συμπληρώνετε τον mail server σας, δηλαδή mail.yourdomain.gr (yourdomain: το domain σας).

oscommerce.png

Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

« Πίσω