Αποστολή mail μέσα από Magento Εκτύπωση

  • Magento, SMTP, E-mails
  • 1

Σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε κάποιο mail μέσα από το CMS με το οποίο έχετε φτιάξει το site σας υπάρχουν δυο τρόποι να το κάνετε:
α) Μέσα από την PHP.
β) Με το πρωτόκολλο SMTP.

Στην πρώτη περίπτωση τα mail στέλνονται κατευθείαν από την PHP. Το πρόβλημα που δημιουργείται αν επιλεγεί αυτός ο τρόπος είναι ότι το mail δεν είναι πιστοποιημένο, καθώς δεν στέλνεται μέσα από κάποιο λογαριασμό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σχεδόν πάντα να καταλήγει στον φάκελο με τα spam.
Αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει στην δεύτερη περίπτωση, δηλαδή την περίπτωση που χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο SMTP. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται σύνδεση σε κάποιο λογαριασμό mail και η αποστολή γίνεται μέσα από αυτό τον λογαριασμό.

Για να σιγουρευτείτε πως τα mail που στέλνει το site σας χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο SMTP πρέπει να κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις στο CMS σας μέσα από την σελίδα διαχείρισης.
Αν και η ουσία είναι ίδια για όλα τα CMS, υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές.
Αν το CMS που χρησιμοποιείτε είναι το Magento, η διαδικασία είναι η παρακάτω.

Αρχικά πρέπει να εγκαταστήσετε το Extension του Magento SMTP PRO από το link που ακολουθεί, https://github.com/aschroder/Magento-SMTP-Pro-Email-Extension.
Στην συνέχεια ενεργοποιείτε το Extension από την σελίδα διαχείρισης του Magento.

Αφού ενεργοποιήσετε το Extension στο αριστερό menu έχει εμφανιστεί μια επιλογή SMTP Pro, κάνετε click σε αυτή την επιλογή.

magento1.png

Συμπληρώνετε το mail που θα χρησιμοποιήσετε και τα απαραίτητα στοιχεία του και κάνετε click στο Save Config.
Στο πεδίο Host συμπληρώνετε τον mail server σας, δηλαδή mail.yourdomain.gr (yourdomain: το domain σας).

 magento2.png

Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

« Πίσω