Αποστολή mail μέσα από Wordpress Εκτύπωση

  • Wordpress, Email Settings, SMTP
  • 4

Σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε κάποιο mail μέσα από το CMS με το οποίο έχετε φτιάξει το site σας υπάρχουν δυο τρόποι να το κάνετε:
α) Μέσα από την PHP.
β) Με το πρωτόκολλο SMTP.

Στην πρώτη περίπτωση τα mail στέλνονται κατευθείαν από την PHP. Το πρόβλημα που δημιουργείται αν επιλεγεί αυτός ο τρόπος είναι ότι το mail δεν είναι πιστοποιημένο, καθώς δεν στέλνεται μέσα από κάποιο λογαριασμό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σχεδόν πάντα να καταλήγει στον φάκελο με τα spam.
Αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει στην δεύτερη περίπτωση, δηλαδή την περίπτωση που χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο SMTP. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται σύνδεση σε κάποιο λογαριασμό mail και η αποστολή γίνεται μέσα από αυτό τον λογαριασμό.

Για να σιγουρευτείτε πως τα mail που στέλνει το site σας χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο SMTP πρέπει να κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις στο CMS σας μέσα από την σελίδα διαχείρισης.
Αν και η ουσία είναι ίδια για όλα τα CMS, υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές.
Αν το CMS που χρησιμοποιείτε είναι το Wordpress, η διαδικασία είναι η παρακάτω.

Καταρχάς επειδή το Wordpress από μόνο του δεν μπορεί να στείλει mail θα πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε ένα plugin που κάνει αυτή την δουλειά. Το plugin που χρησιμοποιείται συνήθως είναι το WP Mail SMTP το οποίο μπορείτε να το βρείτε σε αυτό το link (https://wordpress.org/plugins/wp-mail-smtp/).
Αφού το εγκαταστήσετε και το ενεργοποιήσετε, πηγαίνετε στην σελίδα διαχείρισης, κάνετε click στα Settings και τέλος κάνετε click στο Email.
Στην συνέχεια θα σας εμφανιστεί μια φόρμα όπως φαίνεται στην εικόνα.
Συμπληρώνετε το mail που θα χρησιμοποιήσετε και τα απαραίτητα στοιχεία του και κάνετε click στο Save Changes.
Στο πεδίο SMTP Host συμπληρώνετε τον mail server σας, δηλαδή mail.yourdomain.gr (yourdomain: το domain σας).


Wp

Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

« Πίσω