Κοινά προβλήματα email Εκτύπωση

  • Common Issues, E-mails
  • 42

Κοινά προβλήματα με emails και email clients

Authentication

Τεράστιο πρόβλημα από τη στιγμή που η cPanel αποφάσισε να απαιτεί authentication και πολλοί clients, συνήθως Outlook, δεν το είχαν ποτέ ενεργοποιημένο με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να στείλετε emails.
Σε αυτή τη περίπτωση απλά πρέπει να πάτε στις ρυθμίσεις του λογαριασμού και να επιλέξετε την επιλογή "SMTP Requires Authentication".

Παραδείγματα για Outlook 2010/2013 και Thunderbird:Outlook Authentication

thunderbird auth

Thunderbird Authentication

Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

« Πίσω