Τι είναι η υπηρεσία Privacy Protect και πως μπορεί να ενεργοποιηθεί; Εκτύπωση

  • ID Protection
  • 4

Χρησιμοποιήστε την υπηρεσία Ανωνυμίας και αποκρύψτε όλα τα στοιχεία των επαφών του domain σας. Με τον τρόπο αυτό, σε παγκόσμιο επίπεδο, όταν κάποιος κάνει αναζήτηση για το Domain σας κάνοντας χρήση του εργαλείου Whois δεν θα είναι σε θέση να δει κανένα από τα στοιχεία των επαφών που σχετίζονται με το Domain αυτό.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα παρέχεται μόνο στα Domain με κατάληξη .com, .net, .org, .biz, .info, .tv.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτόματα την υπηρεσία μέσα από τη καρτέλα σας απο το μενού
Domains > Τα Domains μου > Διαχείριση > Καρτέλα Πρόσθετα > ID Protection.

Η υπηρεσία Privacy Protect διατίθεται με κόστος 3 ευρώ  / έτος


Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

« Πίσω