Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα για την απόρριψη της αίτησης εκχώρησης του domain μου από την Ε.Ε.Τ.Τ.; Εκτύπωση

  • 2

Οι αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. αποστέλλονται μέσω e-mail αναφέροντας τον λόγο απόρριψης. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επικοινωνήσετε  απευθείας με την Ε.Ε.Τ.Τ. (2106151000).

Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

« Πίσω