Πως κάνω αλλαγή ιδιοκτησίας στο .gr Domain μου; Εκτύπωση

  • Change Ownership
  • 3

Για να πραγματοποιηθεί αλλαγή ιδιοκτήτη σε όνομα χώρου .GR, θα πρέπει να μας αποστείλετε:

1. Δυο υπεύθυνες δηλώσεις από τα δυο μέρη. Ο παλιός ιδιοκτήτης θα δηλώνει ότι παραχωρεί
το domain και ο νέος ότι αποδέχεται το domain. Θα πρέπει οι δηλώσεις να έχουν το γνήσιο της
υπογραφής από ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) ή Αστυνομικό Τμήμα .

2. Αν κάποιο από τα μέρη είναι εταιρία τότε την υπεύθυνη δήλωση για αυτό το μέρος θα πρέπει
να την συμπληρώσει ο υπεύθυνος της εταιρίας και επίσης θα πρέπει να συμπεριλάβει μαζί και
καταστατικό της εταιρίας με σφραγίδα και υπογραφή του ή άλλο έγγραφο που να δείχνει ότι
πράγματι είναι ο υπεύθυνος της εταιρίας (πχ. ΦΕΚ,...).
Εναλλακτικά, αν ένα μέρος είναι φυσικό πρόσωπο χρειάζεται να συμπεριλάβει μια απλή 
φωτοτυπία της ταυτότητας του.

3. Απόδειξη κατάθεσης 20 € σε έναν από τους λογαριασμούς μας ή μέσω PayPal. H αλλαγή ιδιοκτήτη
αποτελεί χρεώσιμη πράξη σύμφωνα με τον κανονισμό της EETT (
www.eett.gr ).

Η κατάθεση μπορεί να γίνει σε έναν από της παρακάτω λογαριασμούς :

Αρ.Λογαριασμού για Τράπεζα Eurobank: 0026.0314.31.0200925415 (IBAN: GR78 0260 3140 0003 1020 0925 415)

Αρ.Λογαριασμού για Τράπεζα Πειραιώς: 5246-032936-340 (IBAN: GR45 0172 2460 0052 4603 2936 340)


Τα παραπάνω έγγραφα (υπεύθυνες δηλώσεις, απόδειξη κατάθεσης) πρέπει να μας  τα στείλετε ταχυδρομικώς στα γραφεία μας:
MyIP net-Works

Κανάρη 5
ΤΚ 67100
Ξάνθη


Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

« Πίσω