Πως θα φτιάξω ένα blog; Εκτύπωση

  • 12

Η διαδικασία για την δημιουργία ενός blog είναι πολύ απλή και περιορίζεται σε μερικά clicks και μερικά λεπτά από τον
χρόνο μας.
Θα χρησιμοποιήσουμε το CPanel και το Softaculous ώστε να ολοκληρώσουμε την εγκατάσταση ενός νέου blog WordPress
στον λογαριασμό φιλοξενίας φιλοξενίας σας.

Όπου βλέπετε το domain yourdomain.gr θα πρέπει να το αντικαταστήσετε με το δικό σας domain.Βήμα 1ο - Είσοδος στο CPanel/Softaculous

Κάνουμε login στο CPanel χρησιμοποιώντας το site http://yourdomain.gr/cpanel Χρησιμοποιούμε το username και password
που μας έχει αποσταλεί για τον συγκεκριμένο χώρο φιλοξενίας.
Μόλις φορτώσει η κεντρική σελίδα του CPanel κάνουμε scroll προς τα κάτω μέχρι να βρούμε την καρτέλα του Softaculous Apps Installer
και κάνετε click στο εικονίδιο του WordPress όπως στην φωτογραφία.

blog1

Βήμα 2ο - Εγκατάσταση WordPress Blog

Βρισκόμαστε πλέον στην περιοχή του Softaculous και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή εγκατάστασης του WordPress.
Κάνουμε click στο install όπως στην φωτογραφία.

blog2


  •     Στο πεδίο Choose Domain επιλέγουμε το domain στο οποίο θέλουμε να εγκατασταθεί το blog. Αυτή η επιλογή ισχύει για την περίπτωση που έχουμε πολλά domains εγκατεστημένα στον λογαριασμό του CPanel.
  •     Στο πεδίο In Directory επιλέγουμε τον κατάλογο που θέλουμε να κάνουμε εγκατάσταση. Αν το αφήσουμε κενό τότε θα εγκατασταθεί στο κεντρικό κατάλογο. Για παράδειγμα αν δώσουμε τον κατάλογο myblog τότε θα βλέπουμε το blog από την διεύθυνση http://www.yourdomain.gr/myblog ενώ αν το αφήσουμε κενό τότε θα βλέπουμε το blog από την διεύθυνση http://www.yourdomain.gr

Παρακάτω θα πρέπει να εισάγουμε τα στοιχεία του διαχειριστή του συστήματος (admin). θα βάλουμε ένα username και ένα password. Αυτά θα χρησιμοποιηθούν στην συνέχεια για να προσπελάσουμε τον πίνακα διαχείρισης του blog. Χάριν απλότητας βάλαμε στο παράδειγμα όνομα χρήση admin και κωδικό pass.

Τέλος θα πρέπει να εισάγουμε τον λογαριασμό mail του admin, το όνομα του blog και μια περιγραφή του blog.

Όλα τα παραπάνω φαίνονται στην επόμενη εικόνα.

blog3


Κάνουμε click στο πλήκτρο Install.

blog4

Και η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.

blog5

blog6


Στο επόμενο βήμα θα δούμε τις πληροφορίες για τον τρόπο που θα μπούμε στην περιοχή διαχείρισης του blog. Στην περίπτωση μας είναι η σελίδα http://www.yourdomain.gr/wp-admin/
Εαν εσείς βάλατε το blog σε έναν υποκατάλογο και όχι στον κεντρικό κατάλογο, τότε απλά γράφετε http://www.yourdomain.gr/όνομα του υποκαταλόγου/wp-admin/

blog7


Βήμα 3ο - Είσοδος στην σελίδα διαχείρισης του WordPress

Το blog είναι έτοιμο για χρήση. Θα πρέπει να μπούμε στην περιοχή διαχείρισης. Αυτό θα γίνει με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω. Θα εισάγουμε στον browser την σελίδα http://www.yourdomain.gr/wp-admin/ και όταν μας ζητηθεί username και password θα δώσουμε τα αντίστοιχα που δώσαμε στο βήμα 2. Στην δική μας περίπτωση είναι τα admin και pass.

Login

blog8


Η περιοχή διαχείρισης του WordPress

blog9
Happy Blogging ;-)


Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

« Πίσω