Πως μπορώ να υπολογίσω ποιο πακέτο Streaming μου χρειάζεται; Εκτύπωση

  • 5

Η MyIP net-Works προσφέρει πακέτα Radio Streaming χωρίς περιορισμούς. Απλώς αποφασίζετε πόσο bandwidth θέλετε να καταναλώνεται κάθε μήνα.

Ας πούμε λοιπόν πως σήμερα σας ακούσανε 3 ακροατές. Ο πρώτος 20 λεπτά, ο δεύτερος 10 λεπτά και ο τρίτος 30 λεπτά. Αν προσθέσετε όλους τους χρονους και των τριών ακροατών θα βρίτε πως μεταδώσαμε 1 ώρα μουσική. Αυτό θα ονομάσουμε παρακάτω ώρα μετάδοσης.

Για να υπολογίσετε πόσες ώρες μετάδοσης προσφέρει κάθε πακέτο θα πρέπει να έχετε στο νου σας πως για κάθε ώρα μετάδοσης στα 128kbps χρειάζεστε 57ΜΒytes. Άρα αμέσως μπορείτε να υπολογίσετε πως αν θέλετε παραδείγματος χάριν να μεταδώσετε 100 ώρες μουσικής της ημέρα θα πρέπει να διαθέσετε 5.7Gbytes κίνησης κάθε μέρα. Αυτό συνεπάγεται σε 172Gbytes κίνηση κάθε μήνα.

Έτσι λοιπόν ενδεικτικά το πρώτο πακέτο Stream 80 προσφέρει περίπου 1400 ώρες μετάδοσης τον μήνα ή 38 ώρες την ημέρα. Με την ίδια πρακτική μπορείτε να υπολογίσετε όλα τα πακέτα.


Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

« Πίσω